Via Sagra  -  Żjajjar u Tberik  -  Irtir Padre Pio

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

L-Ewwel Ħadd tar-Randan- Sena B

17/18 ta' Frar 2018 

Via Sagra


Il-Kummissjoni Liturġija tavża li kull nhar ta’ Erbgħa se tkun qed torganizza Via Sagra animata fis-6.00pm ġewwa l-Knisja Arċipretali. Kull nhar ta’ Erbgħa u kull nhar ta’ Ġimgħa wara il- quddiesa tat-7.45am se tkun ukoll organizzata via Sagra.

 

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 19 ta’ Frar: Triq Mula u Triq  Ħal Mula (mill-bidu tagħha sal-Kappella ta' Ħal Mula, inkluż N/S fi Triq Ħal Mula)
It-Tlieta: 20 ta’ Frar Triq Ħal Mula (mill-Kappella sal-bypass)
L-Erbgħa 21 ta’ Frar:  Triq Tumas Dingli

Irtir organizzat mill- Grupp Padre Pio


Nhar it-28 ta’ Frar fid-9.15am. Min hu interessat ikellem lil Marija Cardona  jew lil M’Anne Micallef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Marianna Cutjar, Agnes Agius, Imelda Aquilina, Joseph Caruana, Gianna Gauci u Carmena Camilleri.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app