Laqgħa għall-Koppji  -  Żjajjar u Tberik  -  Ġimgħa l-Kbira  -  Pellegrinaġġ għal Lourdes

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Seba' Ħadd Matul is-Sena A
18/19 ta' Frar 2017Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin


Nhar il-Ġimgħa li ġej fis-7.00pm bit-tema “Familja Aħjar”, organizzata mill-Kummissjoni Familja. Il-kelliem ewlieni se jkun in-Nutar Philip Ellul. Il- laqgħa ssir fil-kamra ta’ wara taċ-Ċenaklu u jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

 

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 20 ta’ Frar: Triq Mula u Triq Ħal Mula (mill-bidu tagħha sal-Kappella ta’ Ħal Mula, inkluż triq ġdida fi Triq Ħal Mula).
It-Tlieta, 21 ta’ Frar: Triq Ħal Mula (mill-Kappella sal-bypass).
L-Erbgħa, 22 ta’ Frar: Triq is-Sindku P. Vella.

 

Ġimgħa l-Kbira


Min jixtieq jipparteċipa bħala persunaġġ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, huwa mitlub li jinkiteb fil-maħżen tal-Ġimgħa l-Kbira li jinsab wara l-Knisja Arċipretali.

 

Pellegrinaġġ għal Lourdes


F’Awwissu li ġej beħsiebna norganizzaw pellegrinaġġ għal Lourdes. Għall-pellegrinaġġ huwa l-ħsieb tal-Arċipriet li ntellgħu magħna lill-Abbati Leli Żammit bħala apprezzament għas-sehem kontinwu tiegħu fis-servizz tal-altar. Aktar dettalji jingħataw fil-weekend li ġej jew inkella avviċinaw lill-Arċipriet. 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... . Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app