Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Festa tad-Duluri  -  Seminar Ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-Griżma ta' l-Isqof  -  Reġistrazzjoni tat-tfal li ser jagħmlu l-Preċett jew il-Griżma din is-sena  -  Ħarġa għal Għawdex  -  Prietka tat-tfal  -  Vaċċin tal-Influenza  -  Festa Roti

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

XXIV-il Ħadd matul is-Sena B

15/16 ta' Settembru 2018Festa tad-Duluri

 

Illum il-Ħadd 16 ta' Settembru, niċċelebraw il-festa tad-Duluri fil-parroċċa tagħna.fis-6.30pm, issir Quddiesa Solenni minn Patri Thomas Calleja u wara tibda l-purċissjoni. (Ħudu nota tal- Ħin tal-Quddiesa)

Seminar Għall-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu il-Griżma tal-Isqof


Is-seminar se jsir nhar il- Ħadd li ġej, 23 ta’ Settembru,  fl-iskola St Michael’s Sta Venera. Is-Seminar jibda fid9.30am u se jinkludi quddiesa. Il- ġenituri kollha huma mistennija li jattendu.

Reġistrazzjoni tat-tfal għall-Preċett u l-Griżma tas-Sena d-dieħla (2019)


Minn din is-sena se jkun hemm xi tibdil kif se ssir ir-regisrtazzjoni tat-tfal, dan minħabba regolamenti ġodda tal-Protezzjoni tad-Data (GDPR). Il-Ġenituri huma mitluba li jiġbru l-applikazzjoni tar-registrazzjoni mis-Sagristija tal-Knisja Arċipretali jew miċ-ċentri tal-Katekizmu. Importnanti li l-applikazzjoni tinqara’ sew u timtela’ sew. Il-Ġenituri huma mitluba li jiffirmaw l-applikazzjoni  quddiem l-Arċipriet u/ jew delegat tiegħu. Għaldaqstant wieħed jista’ jġib l-applikazzjoni l-Knisja fil-weekend jew fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħin tal-uffiċċju. Min ikollu xi diffikulta’ hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet.

Prietka tat-Tfal – Quddies tal-Milied

L-Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali jew ħallu isimkom mal-Arċipriet. Tfal subien u bniet bejn 7 u 11-il sena huma eliġibbli.

Ħarġa Għall-Għawdex


Nhar l-Erbgħa. Fadal Xi posijiet. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-Fundraising.

Vaċċin tal-influenza


Il-Kunsill Lokali qed jilqa’ bookings għall-vaċċin ta' l-influenza sa nhar is-Sibt 29 ta' Settembru.

ILLUM IL-ĠABRA B’ RISQ L-ART IMQADDSA

Festa Roti

Ġimgħa ta' attivitajiet marbutin mal-użu tar-rota u trasport sostenibli f'Ħaż-Żebbug, bil-qofol tiegħu nhar is-Sibt 22 ta’ Settembru wara 18:00, b'FESTA ROTI b’attivitajiet fil-Pjazza għall-familja kollha.

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Alfred Cauchi.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app