Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Pellegrinaġġi - Għaqdiet - Formola Parrini għall-Griżma ta' l-Isqof - Ġbir u Donazzjonijiet

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

L-Erbatax il-Ħadd matul is-Sena A

4/5 ta' Lulju 2020Pelleġrinaġġi f’ Ħaż-Żebbuġ

Il-Pellegrinaġġ ta San Ġuzepp se Jsir fis 26 ta’ Lulju , filwaqt li il-Pellegrinaġġ ta San Filep se jsir fit-30 ta’ Awwissu .Il- ħin tal-pegrinaġġi se jkun bejn is 7.30pm u 9.30pm. Iktar dettalji jingħataw fil- gimgħat li ġejjin.

L-Għaqdiet

L-għaqdiet li jixtiequ jibdew jiltagħu jistgħu jagħmlu dan pero tajjeb li jirrispettaw il-pariri li qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-Saħħa.

Formola għall-parrini tal-Griżma

Parrini  tal-Adoloxxenti tal-Griżma huma ġentilment mitluba li jimlew formola apposta  li wieħed isib kopja tagħha fis-sagristija jew tniżżluha mill-facebook, jef agħfas hawn biex tniżżel il-formola. Il-formoli mimlija għadnhom jintbagħtu lilll-arċipriet.

Ġbir u Donazzjonijiet

Infakkrukom li intom u ħerġin mill-Knisja tistgħu titfgħu l-offerti taghkom fil-kaxxi indikati. Kull donazzjoni hija verament apprezzata.

L-Ewwel Tqarbina


Minn nhar is-sibt se nibdew c-celebrazzjonijiet tal-Ewwel tqarbina tac-ckejknin tagħna. L-ewwel ċebrazzjoni se ssir nahr is-Sibt fis-7.00pm. Għal din ic-celebrazzjoni se jkunu jistgħu jidħlu biss il-ġenituri u n-nanniet tat-tifel.

Għaldaqstant f’ Lulju se nizdu quddiesa oħra dik tal-4.30pm

Għalhekk f’dan ilt-tlett gimgħat li ġejjin il- Quddies is-Sibt fil- Knisja Arċirpetali se jkun miftuh għall-pubbliku se jkunfl-4.30pm, u fil-5.30pm . u Kif għidna fis-7.00pm se tkun riservata għat-tfal tal-Ewwel tqarbina biss.

Applikazzjonijiet  Reffiegħa fil- Pellegrinagg ta San Ġuzepp li se jsir fis26 ta’ Lulju 2020 fis 7.30pm

Min hu interessat li jerfgħa jimla applikazzjoni mis-sagristija tal- Knisja Arcipretali.

 

Il-Ġenituri li qatt ma mlew l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-katekizmu, huwa mportanti li jaghmlu dan.

 


 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app