Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Opri Storiċi lill-parroċċa  -  Adorazzjoni  -  Ħarġa għal Kemmuna

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Għoxrin Ħadd Sena Ċ

17/18 ta' Awwissu 2019
Il-Mużew tal-Katidral  tal-Mdina ġentilment għaddewlna taħt il-kura tagħna tlett biċċiet ta’ opri storiċi importanti:

  • Il- Kontra forma tal- Ġibs ta Dun Mikiel  Xerri u sħabu,( Dun mikiel Xerri kien  Sacerdot Zebbuġi,
  • Il- Pjanu li kien idoqq fuqu Dun Karm Psaila, Sacerdot Zebbugi .
  • Il- karozzella tal-Isqfijiet, li għalissa qeda eżebita taħt waħda min-navi.

Ħajr lill-Amministrazzjoni tal-Muzew tal-Kattidral, s-Sinjura Mariella Cutajar, lill-Mons Edgar Vella u lil Raymond Saliba u l-Kapitlu tal-Katidral ta’ dan il-ġest.

 

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta fl - 10.00am fil- Kappella tas-Sorijiet, imexxija mis-Superju Joe Fenech.

 

Ħarġa għal Kemmuna


Nhar it-28 ta’ Awwissu. Nitilqu fis 7.00am . Min hu nteressat ikellem il-membri tal-fundraising.

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem... Vincenza Buhagiar.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app