Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Festa tad-Duluri

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Festa tad-Duluri

April 2020



Quddies tal-Festa tad-Duluri (bil-kollaborazzjoni tas-sezzjoni tal-IT tal-Każin Banda San Filep)

 


 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app