Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker L-Ewwel Tqarbina  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Pellegrinaġġ għar-Redentur ta' l-Isla u wara Coffee Morning bit-Tombla

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Is-Sitt Ħadd Matul is-Sena - Sena A

15/16 ta' Frar 2020L-Ewwel Tqarbina


Minħabba il-Miġja tal-Papa Franġisku, L-Ewwel Tqarbina se ssir 24 ta’ Mejju. L-aħħar Seminar għal-Ġenituri se jsir fis 16 ta’ Mejju. Niskuzaw ruħna ta’ kull inkonvenkjent.

 

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta fl-10am fil-Kappella tas-Sorijiet immexxija mis-Superju Joe Fench.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 17 ta’ Frar: Triq Mula u Triq  Ħal Mula (Mil-bidu tagħha sal- Kappella ta Hal Mula,) u Mro Philippo Galea.
It-Tlieta: 18 ta’ Frar Triq Hal Mula (mill-Kappella sal-bypass)
L-Erbgħa 19 ta’ Frar:  Ludovik Mifsud Tommasi; Triq Dun Salv Trevisan

 

Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla bil-quddiesa u wara Coffee Morning bit-Tombla


Nahr it 3 ta’ Marzu. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Mary Girodimaina u Frans Grech.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app