Tnej Parrocca Zebbug | Iktar Informazzjoni
 

Festa tad-Duluri  -  Pussess Fr Blake  -  Festa tal-Grazzja  -  Reġistrazzjoni Duttrina

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Erbgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A
16/17 ta' Settembru 2017Festa tad-Duluri

 

Il-Ħadd 17 ta' Settembru fis-6.30pm, issir Quddiesa Solenni u wara tibda l-purċissjoni. . Nitolbukom sabiex l-envelopes li tqassmu mal-fuljett parrokkjali ġġibuhom il-knisja. (Ħudu nota li il-lejla jkollna quddiesa waħda dik tas-6.30pm)

 

Reġistrazzjoni tat-tfal għal-Katekizmu

Infakkru li bdiet r-reġistrazzjoni tat-tfal għall-Ewwel Tqarbina u għall-Griżma tal-Isqof, li se jsiru fis-sena 2016. Ir-reġistrazzjonijiet qegħdin isiru fiċ-Ċentri tal-Katekizmu. Il-ħinijiet jinsabu fil-fuljett li għadu kif tqassam u fiċ-Ċentri stess.

 

Festa fiż-żona “Tal-Grazzja

Matul tmiem il-ġimgħa li ġej, niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tal-Grazzja, fiż-żona tagħha, b’diversi attivitajiet li se jibdew matul din il-ġimgħa.

Pusses ta’ Fr Blake Camilleri

Nhar il- Ħadd 24 ta' Settembru, Fr Blake Camilleri, li serva għal numru ta’ xhur fil-parroċċa tagħna bħala Viċi Arċipriet,  se jieħu il-pusses  bħala Kappillan tal-parroċċa tal-Ibraġġ, f’quddiesa li se ssir nhar is-Sibt li ġej fis-6.30pm. Tajjeb li nitolbu għalih. Kulħadd mistieden.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app