Seminar għall-għarajjes  -  Żjajjar u Tberik  -  Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali  -  Laqgħa Padre Pio

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tieni Ħadd tal-Avvent - Sena B

9/10 ta' Diċembru 2017Seminar għall-Għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla (2018)


Dan is-seminar se jsir nhar l-Erbgħa li ġej, 13 ta’ Diċembru, mill-4.00pm sas-6.00pm. Fi tmiem dan is-seminar, se jingħata ċertifikat li jrid jiġi ppreżentat lill-Arċipriet jew Kappillan meta l-għarajjes jersqu għall-eżami taż-żwieġ tliet xhur qabel it-tieġ.

Żjajjar lill-Familji


It-Tnejn, 11 ta’ Diċembru: Triq il-Qubbajt u Triq Karlu Gimach
It-Tlieta, 12 ta’ Diċembru: Il-Flats u d-Djar tal-Gvern fi Triq il-Mitħna.

Laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali
Nhar it-Tnejn se ssir il-laqgħa tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-7.15pm, fis-Sala tas-Sorijiet.

Laqgħa Padre PioNhar it-Tlieta se ssir il-laqgħa tal-grupp Padre Pio fil-Kappella tas-Sorijiet, fil-5.00pm.

Il-Ġabra Speċjali b’risq il-Proġetti Kapitali laħqet is-Somma ta’ €1,300. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita tagħkom.

 

 

 


 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Gianna Cauchi u Raymond Damato.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app