Dar tal-Providenza  -  Quddiesa u Adorazzjoninbsp; -  Laqgħat għall-Vokazzjonijietnbsp; -  Żjajjar u Tberiknbsp; -  Laqgħa Padre Pionbsp; -  Diżinni faċċata tal-Knisja

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Epifanija
7/8 ta' Jannar 2017Dar tal-Providenza

Il-ġabra totali b’risq id-Dar tal-Providenza li saret fl-ewwel jum tas-sena, inkluż iż-żoni kollha, laħqet is-somma sabiħa ta’ €7,480 (€6800 kif jidhru fir-ritratt u €680 li nġabru mis-Santwarju u kienu ppreżentati qabel). Nirringrazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

(Knisja Arċipretali: €5,093; Tal-Grazzja: €342; Santwarju Qalb ta’ Ġesu’: €680; Tad-Dawl: €60.46c; Ħal Mula: €144.20c; Ħal Muxi: €150; Donazzjonijiet oħra €1,010.

Quddiesa u Adorazzjoni

Nhar l-Erbgħa li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Wara l-Quddiesa jkun hemm adorazzjoni u talb fuq in-nies biex nesperjenzaw il-Ħniena Tiegħu. Organizzata minn Fr Ray Toledo flimkien maċ-Ċenaklu “Ġesu Jien Nafda Fik”.

Laqgħa għall-Vokazzjoniet

Laqgħa għaż-żgħażagħ subien minn 12-il sena ‘l fuq bl-iskop li l-parroċċa tgħin fil-mixja vokazzjonali, nhar il-Ħamis li ġej fis-7.15pm, fil-kamra ta’ ġewwa taċ-Ċenaklu, li jinsab ħdejn iċ-Ċentru ta’ Warda. Min hu interessat jista’ jew jidħol fil-facebook event li nħoloq apposta jew iħalli ismu u d-dettalji fis-sagristija.

Seminar għall-ġenituri li t-tfal tagħhom se jagħmlu l-Preċett f’Mejju li ġej. Is-seminar se jsir nhar is-Sibt u jibda bil-Quddiesa fis-6.30pm. Wara ssir taħdita mmexxija mis-Superjur. 

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 9 ta’ Jannar: Triq Mamo.
It-Tlieta, 10 ta’ Jannar: Triq Santu Rokku.
L-Erbgħa, 11 ta’ Jannnar:  Triq Monsinjur Anton Cilia.

Laqgħa Padre Pio

Nhar it-Tlieta fil-5.00pm fil-Kappella tas-Sorijiet.

Diżinni – Faċċata tal-Knisja Arċipretali
L-Arċipriet ifakkar li filwaqt li kienu bosta dawk li wrew ix-xewqa li għall-festa ta’ San Filep jerġgħu jsiru d-diżinni li kienu jintramaw fil-passat, id-deċiżjoni tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali kienet li minn din s-sena jistgħu jerġgħu jibdew jintramaw, bil-kundizzjoni li ma ssir ebda ħsara lill-faċċata; kif ukoll li jkun hemm min jikkontribwixxi għalihom. Kull diżinn fih ‘il fuq minn 175 bozza LED, li se jiswa madwar 300 ewro kull biċċa. Għalhekk l-Arċipriet qed jappella lil dawk li jixtiequ li jsiru d-diżinni kollha, sabiex ġentilment ma joqogħdux lura u jisponsorjaw wieħed jew parti minn diżinn. Ċekkijiet għandhom ikunu indirizzati lil “Parroċċa Ħaż-Żebbuġ”. Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni.


Il-Ġabra Speċjali għal din il-ġimgħa huwa b’risq il-Proġetti Kapitali

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Maria Camilleri, Victoria Attard, Pio Cilia u Mabbli Aquilina. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app