Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

L-Għid it-Tajjeb  -  Grazzi  -  Żjajjar u Tberik  -  Ħniena Divina  -  Via Lucis  -  Festa Lunzjata  -  Ħarġa f'San Girgor

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Għid il-Kbir

20/21 ta' April 2019L-Għid it-Tajjeb lil Kulħadd

Is-Sibt, Sibt il-Għid, fit-8.00pm tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid, bit-tberik tan-nar u l-ilma tal-Magħmudija u wara ssir il-Magħmudija.

Il-Ħadd, l-Għid il-Kbir, fid-9.00am tibda l-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt.

Grazzi!


L-Arċipriet u l-Kleru jixtiequ jtennu r-ringrazzjament tagħhom lil kull min ta s-sehem tiegħu fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. L-andament tal-purċissjoni kien tajjeb ħafna. Nirringrazzjaw lill-kumitat u t-tim kollu ta’ voluntiera li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-purċissjoni. Nirringrazzjaw ukoll lis-Sagristan Karmenu u t-tim tiegħu għax-xogħol kollu li jwettqu matul dawn il-ġranet.

Intant, dawk it-tfal li ħadu sehem fil-purċissjoni huma mitluba jirritornaw lura l-ilbies , it-Tnejn 22 ta' April, mill-5.00pm ‘il quddiem.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn 22 ta’ April : Triq il-Knisja,Triq il-Parroċċa,u Triq Ebona
L-Tlieta, 23 ta’ April :Triq Sidtna ta’ l-Angli, Triq  Triq Vilhena Triq l-Anġlu. Triq Manoel
L-Erbgħa, 24 ta’ April : Triq il-Madonna, Triq Ħal Dwieli u Triq San Ġużepp.
Il- Ħamis 25 ta’ April: Il-Blocks (tal-flats): C5; u C6;  Triq il-Fraxxnu; Triq in-Newl; u Triq  Abram Gatt

Ħniena Divina


Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina fil-parroċċa tagħna. Nibdew bil-Quddiesa li tibda fil-5.00pm (jiġifieri nofs siegħa qabel il-ħin tas-soltu), segwita b’mumenti ta’ talb.

 

Via Lucis


Nhar l-Erbgħa, il-Kummissjoni Liturġija se torganizza Via Lucis qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija, jiġifieri fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali.

Il-Festa tal-Lunzjata se tiġi organizzata matul din il-ġimgħa fil-Kappella tal-Lunzjata bi programm ta’ Quddies.

 

Ħarġa f’jum San Girgor

Ħarġa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Girgor, nhar l-Erbgħa li ġej  Min hu interessat jista’ jinkiteb għand il-grupp tal-fundraising.

 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Dona (Adriana) Xuereb u Laurence Cauchi...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app