Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Assemblea Parrokkjali  -  Żjajjar u Tberik  -  Ċentru Żgħażagħ ta' Warda  -  Coffee Morning  -  Adorazzjoni Ċirkolo Azzjoni Kattolika  -  Laqgħa Padre Pio

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tnejn u Tletin Ħadd - Sena Ċ

9/10 ta' Novembru 2019L-Assemblea Parrokkjali


l-Assemblea Parrokkjali se ssir L-Erbgħa 27 ta’ Novembru 2019 fis 6.30pm. L-Assemblea hija mument importanti ħafna għall-Parroċċa, fejn matulha naraw il-ħidma kollha li twettqet matul din is-sena, filwaqt li nfasslu l-ħidma għas-sena d-dieħla. Infakkru li f’din id-dati m’għandhomx isiru laqgħat mill-għaqdiet tal-Parroċċa, biex ma jtellfux l-andament tal-Assemblea.

Fost it-Temi li se niddiskutu: Għandna nagħtu karita lil kull min jitlobna? Kemm huma ġenwini dawk li jiġu fuqna għall-arrieda u jitolbuna 2 Eur, 5 jew saħanistra 20 euro? L-istejjer li jirrakkontaw huma ġenwini jew stejjer ivvintati biex nitħassruhom? Il-flus li  qed jitolbuna se jużawhom biex jixorbuhom, jilgħabuhom jew saħansitra għad-droga? Hemm bzonn ta’ fond kollettiv biex ħadd ma jabbuża mill-ġenerożita’ tagħna? Il- parroċċa tista’ tagħmel xi ħaġa dwar dan?

Din waħda mit-Temi li se niddiskutu fl-Assembla.  Infakkru wkoll li għall-Assemblea huwa mistieden kulħadd.

 
Żjajjar u Tberik


It-Tnejn,11 ta’ Novembru Triq Giovanni Pullicino   u Triq il-Penit
It-Tlieta, 12 ta’Novembru: Triq il-Ħlewwa u Triq il-Kurkanta
L-Erbgħa, 13 ta’ Novembru: Triq Andrea Bogdan u Triq Luigi Fontana

Adorazzjoni Fiċ-Cirkolo tal-Azzjoni Kattolika bi preparazzjoni għat-Tesserament

Nhar il-Tlieta mid-9.30am sal 5.00pm

Laqgħa Padre Pio


Nhar it-Tlieta fil-5.00pm fil-Kappella tas-Sorijiet.

Iċ-Ċentru taż-żgħażagħ ta’ Warda


Jiftaħ il- bibien tiegħu għall-Adoloxxenti li għahom kif għamlu il- grizma din –s sena. L-ewwel laqgħa se ssir l-Erbgħa li ġej fis-7.00pm.

 

Coffee Morning

Nhar It-Tlieta 26 ta’ Novembru Fis-Sala Tas-Sorijiet , f’ Misraħ L-Isptar.

 

 

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app