Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Seminar Kura u Prevenzjoni Droga  -  Żjajjar u Tberik  -  Quddiesa u talb għall-Fejqan  -  Kunċerti fil-Knisja

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tieni Ħadd Matul is-Sena - Sena A

18/19 ta' Jannar 2020Seminar fuq Prevenzjoni mid-Droga u  Kura li tista’ tingħata


Se jiġi organizzat Seminar għall-Ġenituri li uliedhom se jagħmlu il-Griżma is-sena d-dieħla , pero li se jkun miftuh ukoll għall dawk  il-Ġenituri li għandhom adoloxenti u zgħażagħ. Il- Problema tad-Droga mhiex ta’ min jabbuza minnha biss iżda taffettwa il-familja kollha. Ghalhekk tajjeb li kulhadd ikun infurmat kif nistghu nindirizzaw din il-problema li sfortuanteament qed tikber sew fost iż-żgħażagħ. Se jiġu kelliema apposta kemm vittmi li qed jieħdu l-għajnuna kif ukoll ġenituri li għandhom lil xi wild b’din l-problema u se jitkellmu bil- miftuh magħna.

Dan is-seminar qed inqisu ta’ importanza li ma għandux jintilef. Qiegħed nappella biex ilkoll ikollna iktar gharfien u gwida fuq din il- problema li qed tgħerri diversi familji.

Is-seminar se jsir is-Sibt 8 ta’ Frar Fis-Sala Parrokkjali Dun Mikiel Xerri.wara il- quddiesa tas-6.30pm Hudu nota tad-data.

Żjajjar u tberik tal- Familji


It-Tnejn, 20 ta’ Jannar: Triq Il- Kandlora
It-Tlieta, 21 ta’Jannar Triq l-Isqof  u Triq Dun Miju Zarb.
L-Erbgħa : 22 ta’ Jannar: Triq Mamo

 

Quddiesa u talb tal-Fejqan


Fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Gesu, Nhar l-Erbgħa li ġej fis.700pm. Iqaddes Fr Philip Cutajar. Il-quddiesa u it-talb se jkunu ikkordinati mill-Grupp ”Familja Nazzzareth” –Grupp li jiltaq’ kull nhar t’Erbgħa fis-Santwarju.

Kunċerti fil-Knisja

Rigward il-kontroversja li nqalet fuq il-ħlassijiet tal-Kuncerti fil-Knisja, il-posizzjoni tal- Knisja fuq il-kunċerti hija din li :  “Kull kunċert li jsir fil-Knisja jrid  jkun miftuħ għal kulħadd u mingħajr ma xi ħadd iħossu obligat li jħallas xi ħaġa.”

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmelo Mifsud, Paola Micallef, Lilian Stewart u Carmela Żammit.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app