Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Festa tad-Duluri  -  Reġistrazzjoni tfal għall-Preċett  -  Adorazzjoni  -  Quddiesa u talb għall-fejqan  -  Ġimgħa Ewropea tal-Mobilita'  -  Ħarġa għal Għawdex

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Erbgħa u Għoxrin Ħadd - Sena Ċ

14/15 ta' Settembru 2019Festa tad-Duluri

Il-Ħadd, 15 ta' Settembru, niċċelebraw il-festa tad-Duluri fil-parroċċa tagħna.fis-7.00pm, issir Quddiesa Solenni  minn Mons Charles Attard. Ex Arcipriet u wara tibda l-purċissjoni.  

Reġistrazzjoni tat-tfal għall-Preċett 2020


Dawk it-tfal li se jibdew il- katekezi għall-ewwel darba, il-Ġenituri tagħhom  huma mitluba li jiġbru l-applikazzjoni tar-registrazzjoni mis-Sagristija tal-Knisja Arċipretali jew miċ-ċentri tal-Katekizmu.
Fil- Kaz ta t-tfal subien iridu jimtlew żewġt applikazzjonijiet. .Importanti li l-applikazzjoni tinqara’ sew u timtela’ sew. Il-Ġenituri huma mitluba li jiffirmaw l-applikazzjoni  quddiem l-Arċipriet u/ jew delegat tiegħu. Għaldaqstant wieħed jista’ jġib l-applikazzjoni l-Knisja fil-weekend jew fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħin tal-uffiċċju. Min ikollu xi diffikulta’ hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet.

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta fl-10.00am immexxija Mis-Superjur Joe Fenech.

Quddiesa u Talb għall-Fejqan


Nhar l-Erbgħa fil- Knisja Tal-Qalb ta' Ġesu, fis-7.00pm. Iqaddes Fr David Borg, eżorċista.

Ġimgħa Ewropea tal-Mobilita’


Il-Gimgħa d-dieħla se tiġi ċċelebrata il- Ġimgħa Ewropea tal- Mobilita’ fil-lokalita’ tagħna bit-tema’ FESTA ROTI. Fost l-attivitajiet li se jittellgħu, nhar il- Ħadd il-quddiesa tat-tfal tad-9.30am se ssir fuq iz-zuntier u qed inħeġġu lit-tfal jiġu għall-quddies bir-roti jew bil-mixi minn djarhom. Din se tkun parti mill-attivitajiet li se jkun imtellgħin  mill- Kunsill Lokali u l-Bicycle  Advocay Group.

Fundraising


Ħarga għal Għawdex nhar is 26 ta’ Settembru. Tluq fis 7.00am

 

Ilum qed issir il-ġabra għall-Art Imqaddsa. Inħeġġukom tkunu ġeneruzi.

 

 

 

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app