Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Eżerċizzi fil-Knisja Arċipretali g]al kul]add  -  Żjajjar u Tberik  -  Via Sagra  -  Mużew Bniet  -  Festa Liturġika San Ġużepp  -  Ġabra għas-Seminarju  -  Ħarġa Redentur tal-Isla

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena C

16/17 ta' Marzu 2019Eżerċizzi għal kulħadd


Minn għada it-Tnejn se jibda il- kors ta’ ezerċizzi għal kulħadd wara l-quddiesa tad-845am. Se jmexxi dan il-kors ta’ ezercizzi Fr Richard Borg.

Żjajjar u tberik tal- Familji

It-Tnejn:18 ta’ Marzu,  Triq id-Duluri, Triq Dun Mikiel Xerri

L-Erbgħa, 20 ta’ Marzu: Triq Wied Qirda; wara l-Peridot Hall;  Triq Eugenio Borg,Triq l-Eroj.

Festa Liturgika ta’ San Ġuzepp


Nhar it-Tlieta Wara il-quddiesa tad -845am se ssir il- professjoni fil- fratellanza ta’ San Ġuzepp  ta sorrelli u fratelli ġodda.

Via Sagra Animata

Infakkru li kull nhar t’Erbgħa fis-6.00pm fil-Knisja Arċipretali

Mużew Bniet
Is-Superjura tal-Mużew tixtieq tavża li l-Ġimgħa d-dieħla il-Mużew mhux se jiftaħ peress li s-soċji għandhom l-Eżercizzi.

Ġabra għas-Seminarju

Fi Tmiem il-Ġimgħa li ġejja se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju. Is-Seminarju huwa l-post fejn jitħejjew is-saċerdoti ta’ għada. Dejjem kellna għal qalbna dan il-post. Għalhekk bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. Din is-sena mhux se jkollna seminaristi fostna għax in-numru ta seminaristi fis-seminarju naqqas ħafna. Għaldaqstant inħeġġukom titolu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali.  (Att: Responsabbli miż-Żoni: naprrezza li l-ġabra tgħadduhieli mill-ewwel –l-Arċipriet)

Ħarġa għar-Redentur tal-Isla


Nhar t-Tnejn t’ April. Tluq fid-9.00am . Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraisng. 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Annie Cutajar, Niklona Caruana, Ġużeppa Fava u Grace Psaila...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app