Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Intenzjonijiet Quddies - Laqgħa Padre Pio

notepad

 

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Magħmudija tal-Mulej - Sena B

9/10 ta' Jannar 2021Intenzjonijiet Quddies

Fuq direzzjoni li qed jagħti il- Papa Frangisku, minn din is-sena il-Quddies ta’ filgħaxija kollha se jkun miftuħ għall-iktar minn intenzzjoni waħda. Is-Saċerdot jieħu l-elemozina li tmiss lilu, il-bqija jmorru għall-Karita’. L-intenzjonijiet ta’ filgħaxija jinkitbu l-Uffiċċju  Parrokkjali.

Laqgħa Padre Pio


Nhar it-Tlieta fil-5.00pm fil-Knisja Arċipretali

 

 


 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmel Gauci, Antonia Bonnici. Bibiana Ciantar, Maria Assunta Ciantar, Phyllis Attard, Guza Mifsud, Carmelo Vassallo u Rita Balzan.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app