Sena tal-Ħniena  -  Festa Madonna tar-Rużarju  -  Żjajjar u Tberik  -  Laqgħa Grupp Persuni b'Diżabilita'  -  Laqgħat għall-Anzjani  -  Proġetti  -  Il-Parroċċa Tiegħi

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Sebgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena
1/2 ta' Ottubru 2016Sena tal-Ħniena


Nhar il-Ġimgħa li ġej, fil-parroċċa tagħna se jkollna l-Missjunarju tal-Ħniena mibgħut minn Papa Franġisku. Fit-3.00pm tiftaħ il-Knisja għall-espożizzjoni tas-Sagrament u tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina. Minn dak il-ħin sa tard filgħaxija (sal-aħħar persuna li tkun tixtieq tqerr) il-Missjunarju, flimkien ma' saċerdoti oħra mill-parroċċa u mill-Unita' Pastorali tagħna, se jkunu disponibbli għall-qrar. Il-Quddiesa ta' filgħaxija ssir bħas-soltu u wara l-Missjunarju jagħmel prietka dwar il-Ħniena ta' Alla, li tkun segwita minn ħin ta' adorazzjoni animata. Wara tibqa' sejra l-adorazzjoni fis-skiet sakemm ikun qerr kull min ikun jixtieq.

Festa tal-Madonna tar-Rużarju


Nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-parroċċa tagħna. Bi tħejjija għall-festa, nhar l-Erbgħa u l-Ħamis huma jiem ta’ tridu fil-Quddiesa tas-7.00pm. Il-Ħadd bejn in-12.30pm u l-5.00pm, ikollna l-adorazzjonijiet fil-Knisja Arċipretali. Fil-5.00pm (ħudu nota tal-ħin – kien hemm tibdil), ikollna Quddiesa Solenni segwita bil-purċissjoni. Fis-7.15pm ikollna Quddiesa.

Nhar l-Erbgħa fis-6.30pm se jkun organizzat Rużarju meditat.
 
Żjajjar u Tberik

Se nerġgħu nibdew iż-żjajjar tal-familji bil-programm li tqassam mal-fuljett Is-Sliem. Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn, 3 ta’ Ottubru: Triq Mikiel Anġ Sapiano (minn Triq il-Kbira sa Triq San Martin) u Triq il-Kaċċa.
It-Tlieta, 4 ta’ Ottubru: Triq Mikiel Anġ Sapiano (minn Triq San Martin sar-roundabout).
L-Erbgħa, 5 ta’ Ottubru: Triq San Martin u Triq il-Kaċċa.

Grupp Persuni b’Diżabilita’

Se jibda jiltaqa’ kull nhar ta’ Ġimgħa ġewwa Villa San Filep, mill-5.00pm ‘il quddiem.

Laqgħat għall-Anzjani


Il-Kumitat taċ-Ċentru għall-Anzjani “Ward Żebbuġi” javża li l-ewwel laqgħa se ssir  nhar it-Tlieta  fid-9.30am fis-Sala Parrokkjali. L-anzjani kollha huma mistiedna li jattendu.

Proġetti
Nirringrazzjaw lil benefattur li tana €2,000 b’risq il-proġett tal-Pjattaforma Mekkanika, kif ukoll lil numru ta’ benefatturi li bejniethom tawna €600.

Se jitkompla t-tibdil tal-bozoz għal LEDs - dan minħabba li ma jistgħux jitwaħħlu pannelli fuq is-saqaf tal-Knisja. Barra minn hekk se jsir dawl ġdid u professjonali biex il-pitturi u l prospettiva tal-altari tar-Rużarju u tal-Erwieħ jinxtegħlu b’mod professjonali.

Fil-ġranet li ġejjin se jitkompla x-xogħol fuq it-Tabernaklu minn ġewwa, wara li xi xhur ilu sar xogħol fuq il-bieba tat-Tabernaklu. Barra minn hekk se jsir restawr fuq is-salib tal- fidda, hekk magħruf bħala s-salib l-antik tal-Kleru. Matul dawn ix-xhur se jitkompla t-tindif tal-fidda li tintuża fil-Festa ta’ San Filep.

Għaldaqstant, napprezzaw kull għajnuna b’risq dawn il-proġetti.
  
Id-distributuri tal-fuljett huma ġentilment mitluba sabiex iqassmu l-fuljett parrokkjali fi djarna.

Se titqassam ukoll edizzjoni oħra tal-ktejjeb “Il-Parroċċa Tiegħi” - pubblikazzjoni mimlija tagħrif u informazzjoni dwar il-ħidma tal-parroċċa tagħna. Grazzi lill-Kummissjoni Relazzjonijiet Pubbliċi u Midja għax-xogħol li wettqu fuq dan il-ktejjeb.


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Ġużeppa Pace, Joe Axiaq u Francesco Curmi. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app