Kor u Grupp tad-Drama għat-Tfal  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Quddiesa għar-Romol  -  Blood Donation Unit  -  Flus Maltin  -  Kontra t-tixrid tal-Mard  -  Talb għax-Xita

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tieni Ħadd Matul is-Sena- Sena B

13/14 ta' Jannar 2018Kor għat-tfal u Grupp tad-Drama għat-tfal


Il-Kor tat-tfal se jkompli jiltaqa’ u se jkun qed jgħin fl-animazzjoni tal-Quddiesa tat-Tfal. Jekk hawn xi tfal interessati li jingħaqdu ma’ dan il-Kor huma mitluba li jiġu għall-ewwel prova li se ssir nhar is-Sibt , 20 ta' Jannar, fit-3:00pm  f’Ta' Warda.

Qiegħdin ukoll nikkonsidraw li nwaqqfu grupp tad-drama għat-tfal biex ukoll jipparteċipaw fil-quddiesa tat-tfal (tad-9.30am) billi jtellgħu xi mima jew xi sktech zgħira waqt il-quddies. Jekk hawn xi tfal interessati jkellmu lill-Arċipriet.

Żjajjar u Tberik tal-Familji

 

It-Tnejn, 15 ta’ Jannar: Triq  Vassalli u  Triq tad-Dawl
It-Tlieta, 16 ta’ Jannar: Triq L-innu Malti u Triq Sidtna tad-Dawl  u  Triq Ġanni Cilia
L-Erbgħa, 17 ta’ Jannnar: Triq l-Għanja Maltija; Triq il-ħofra; u Triq il-Poeżija

 

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta, 16 ta' Jannar, immexxija mis-Superjur Joe Fenech Fl-10am, fil-Kappella tas-Sorijiet.

Quddiesa għar-Romol


Quddiesa għar-romol nhar il- Ġimgħa, 19 ta' Jannar, fid-9:30am fil-kappella tas-sorijiet, sewgwita b’festin għalihom.

Blood Donation Unit


Infakkru li illum (il-Ħadd), mit-8.30 sas 1.00pm  se jkollna tim mill-Blood Donation Unit fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ ta’ Warda. Inħeġġi lil min jista’ biex jagħti id-demm. L-għoti tad-demm hu att ta’ karita’. Importanti li tieħdu l-id card magħkom.

Flus Maltin


Kif tafu, sa l-aħħar tax-xahar, il-flus bid-denominazzjoni Maltija se jiskadu. Min forsi għandu xi ħames jew għaxar liri Maltin u ma għandux moħħu li jitla’ il- Bank Ċentrali biex ibidillhom, wieħed jista jagħtihom donazzjoni lill-Parroċċa.

Il-ġabra speċjali b’risq il-Proġetti Kapitali li saret fi tmiem il-ġimgħa l-oħra laħqet is-somma ta’ €1,700. Nirringrazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

Kontra t-Tixrid tal-Mard


Napprezzaw li nag]mlu l-parti tagħna biex nevitaw it-tixrid tal-mard, kemm hu possibbli. Tissues tħalluhomx warajkom u jekk wieħed ikollu l-influenza, għandu jevita’ li joħroġ.

Talb Għax-Xita

Inkomplu nitolbu għax-Xita. Hemm bżonnha.

 
 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... .

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app