Festa Santa Marija  -  

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Dsatax-il Ħadd Matul is-Sena A
12/13 ta' Awwissu 2017Festa ta’ Santa Marija


Nhar it-Tlieta li ġej, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw il-festa ta’ Santa Marija. Il-Quddies ikun kollu bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Lejlet il-festa ta’ Santa Marija, jiġifieri nhar it-Tnejn, fil-Knisja Arċipretali, se jkollna Quddiesa waħda biss fis-7.00pm.

 

Festa fiż-Żona ta’ Ħal Muxi – Kappella ddedikata lil Santa Marija
Fiż-żona ta’ Ħal Muxi wkoll se tkun iċċelebrata din il-festa. Din is-sena pero’ se tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej, bi Tridu li se jsir nhar l–Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-7.30pm. Is-Sibt filgħaxija se jkun hemm Quddiesa fis-7.30pm li l-ġbir tagħha jmur b’risq id-Dar tal-Providenza. Nhar il-Ħadd, wara l-Quddiesa tas-7.30pm, se tittella’ serata ta’ kant minn diversi kantanti popolari Maltin. Matul dawn il-ġranet ukoll, fl-istess żona, se jittellgħu diversi attivitajiet.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Steven Cunningham

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app