Attivita' Jum il-Vokazzjonijiet  -  Adorazzjoni u Quddiesa b'talb  -  Żjajjar u Tberik  -  Volontarji ħasil tal-Knisja  -  Kor tat-Tfal  -  Quddiesa għar-Romol

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tielet Ħadd tal-Għid

14/15 ta' April 2018Attivita' Jum il-Vokazzjonijiet

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vokazzjonijiet, iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet flimkien mas-Seminarju tal-Arċisqof se jorganizza attività vokazzjonali għat-tfal u l-adolexxenti subien minn 7 snin sa 15-il sena.


Din se ssir nhar is-Sibt 21 ta’ April 2018, fis-Seminarju, ir-Rabat, bejn id-9.00 am u s-1.00 pm.

F’dan in-nofstanhar se jkollna ċans nirriflettu dwar il-vokazzjoni saċerdotali permezz ta’ attivitajiet ta’ sport, drama, arti, diskussjoni, talb, rakkonti u mużika. Nispiċċaw dawn l-attivitajiet biċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.  Min hu interessat ikellem lill-Arċirpriet.

Adorazzjoni u Quddiesa b’ talb

 

 

L-Adorazzjoni u t-talb ser isir għall-bżonnijiet tal-morda fil- kappella ta’ Ħal-Mula nhar l- Erbgħa . Nibdew bl- adorazzjoni fis-6.30pm segwita bil-Quddiesa, jmexxi Fr Jesmond Grech.

Żjajjar u Tberik tal-Familji


It-Tnejn, 16 ta’ April: Triq  magħrufa bħala Triq l-Isqof Caruana (jew Triq F. Sammut)
It-Tlieta, 17 ta’ April: Triq Sant'Antnin, Misraħ l-Isptar, Triq id-Dejqa
L-Erbgħa 18 ta’ April : Triq Paris

Volontarji biex jgħinu fil-ħasil u t-tindif tal-Knisja Arċipretali


Qed nagħmlu appell għal min jista’ jgħin fit-tindif u l-ħasil tal-Knisja Arċipretali.  Min hu nteressat li jingħaqad mall-grupp ta’ voluntiera li qed jgħinu, hu mitlub ikellem lill-Arċipriet jew lil Marija Cardona.

Il-Kor tat-Tfal


Il- Kor tat-Tfal qed jiltaqa’ kull nhat t’Erbgħa fis-7.30pm fil- Knisja Arċipretali. Jekk hawn xi tfal interssati li jingħaqdu f’dan il-Kor huma mħeġġin li jattendu.

Quddiesa għar-Romol


Nhar il- Ġimgħa li ġej fid-9:30am fil-Kappella tas-Sorijiet.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal oħtna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Filippa Axiaq.

Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app