Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja - Kardinal Mario Grech

notepad

 

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

L-Ewwel Ħadd ta' l-Avvent

28/29 ta' Novembru 2020 

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja


Fetħu l-Applikzzjonijiet. Wieħed se jkollu bzonn certifikat tal- magħmudija biex japplika. Importnati li wiehed ma jħallix għall-aħħar biex jiġbor iċ-ċertifikat.  Iċ-ċertikat jista’ jinġabar mill-uffiċċju il- Ġimgħa bejn 5.00pm u 6.00pm

Kardinal Mario Grech


F’isem il- Parroċċa insellmu u  nifirħu lil Emminenza Mario Grech, tar-responsabilitjiet tiegħu fil-Knisja bħala Kardinal. Tajjeb li nitolbu għalih kif talabna hu stess.

 


 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Cettina Cascun, Fr Alfred Agius, Tarcisio Borg, Andreana Galea u Rosiba Psaila.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app