Vestizzjoni Abbatini  -  Seminar għall-għarajjes  -  Novena  -  Laqgħa Padre Pio  -  Adorazzjoni  -  Żjajjar u Tberik  -  Party għat-Tfal

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena A
10/11 ta' Diċembru 2016Vestizzjoni tal-Abbatini

Nhar il-Ħadd, 18 ta' Diċembru, se tiġi ċċelebrata il-Vestizzjoni tal-Abbatini tagħna fil-quddiesa tat-Tfal tad-9.30am.  Mumenti sabiħ għall-parroċċa tagħna issa li l-grupp tal-Abbatini ssaħħaħ għal fuq minn 40 tifel u tifla. Nifirħulhom u nitolbu għalihom.

Seminar għall-għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla (2017)

Dan is-seminar se jsir nhar it-Tlieta li ġej fl-4.00pm, ġewwa Dar San Ġużepp, fejn qabel kien hemm is-Sorijiet.

Novena
Nhar il-Ħamis se tiġi organizzata novena għat-tfal kollha tal-parroċċa fil-5.30pm, ġewwa l-Knisja Arċipretali. Inħeġġu lit-tfal biex jattendu.

Minn nhar it-Tnejn (bħal nhar it-Tnejn ġimgħa) fis-6.30pm se jkollna n-Novena bi preparazzjoni għall-Milied, waqt il-Quddiesa ta’ filgħaxija. F’xi ġranet se jkun hemm ukoll is-sehem tal-Kor Magnificat.

Laqgħa Padre Pio

Nhar it-Tlieta fil-5.00pm, fil-Kappella tas-Sorijiet.

Adorazzjoni

Nhar l-Erbgħa fit-3.30pm fiċ-Ċenaklu.

Żjajjar u Tberik

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

  • It-Tnejn, 12 ta’ Diċembru: Triq Andrea Bogdan u Triq Luigi Fontana.  
  • L-Erbgħa, 14 ta’ Diċembru: Triq Dun Karm Psaila.

 

Party Għat-Tfal Kollha
Nhar is-27 ta’ Diċembru . Min hu interessat biljetti mis-Sagrsitija. Importanti li ma tħallux għall-aħħar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Nazzarena Ciantar. Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app