Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Appell għall-Leaders Ċentru ta' Warda  -  Korsijiet formazzjoni lajċi  -  Festa San Pietru u San Pawl  -  Ħarġiet għal ħdejn il-baħar

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Twelid ta' San Ġwann il-Battista

23/24 ta' Ġunju 2018Appell għall-persuni li jistgħu jgħinu bħala Leaders fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ ta’ Warda


Iċ-Ċentru taż-żgħażagħ ta’ Warda  għal dawn l-aħħar snin laqgħa fi ħdanu diversi adoloxxenti u żgħażagħ fejn għen fil-formazzjoni tagħhom. Għaldaqstnat hija ix-xewqa tal-Parroċċa li dan jibqa’ jsir. Għalhekk qed nagħmlu appell lil min hu interessat li jgħin f’dan il-qasam hu mitlub ikellem lil Arċipriet. Il-parroċċa beħsibha tgħin biex jingħata taħriġ lil dawk li se joffru id-disponibilita’ tagħhom. Persuni eliġibli irid ikollhom ‘il fuq minn 18-il sena.

 

Korsijiet ta’ Formazzjoni għal-Lajċi


Fetħu l-applikazzjonijiet għall-korsijiet organizzati mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Min jixtieq jattendi xi kors ta’ formazzjoni f’xi aspett relatat mal-pastorali fil-parroċċa, hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet fl-Uffiċċju Parrokkjali. Għandna kopja tal-prospectus għal din is-sena.

Festa San Pietru u San Pawl


Nhar il-Ġimgħa se tiġi iċċelebrata il- Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Għalkemm il-quddies se jkun bħal ta nhar ta’ xogħol, tkun ħaġa xierqa li nqaddsu dan il- jum bil-quddies.

Fundraising


Ħarġiet għall-ħdejn il-baħar, kull nhar ta’ Tlieta. Tluq fis-2.30pm. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.


 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Kalcidon Scicluna.

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app