Ġurnata Missjunarja  -  Żjajjar u Tberik  -  Adorazzjoni  -  Quddiesa għar-Romol  -  Attivita għall-Abbatini  -  Hospice Movement

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Disgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena
15/16 ta' Ottubru 2016Ġurnata Missjunarja

 

Nhar il-Ħadd 23 ta’ Ottubru 2016 niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja, li din is-sena jaħbat id-disgħin anniversarju tagħha. Fil-messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja, f’din is-sena tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, huwa jfakkarna li kull wieħed u waħda minna għandna stedina biex “inwasslu l-messaġġ tal-ħlewwa u tal-kompassjoni ta’ Alla lill-familja kollha tal-bnedmin.”

L-Arċidjoċesi tagħna kienet minn ta’ quddiem biex f’kull rokna tad-dinja xxandar il-ħniena ta’ Alla, il-qalb tħabbat tal-Evanġelju. Dan permezz tal-missjunarji Maltin u tal-ġenerożità kbira tal-Maltin. Irridu nirringrazzjaw lil dawn il-missjunarji li għadhom sal-lum jaqdu fil-missjoni u lil ħutna Maltin kollha li bl-għotjiet tagħhom qegħdin jagħtu tama lill-eluf kbar ta’ nies u b’din l-għajnuna jitwettqu mijiet ta’ proġetti fl-artijiet tal-missjoni.

Żjajjar u Tberik

 

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn, 17 ta’ Ottubru: Triq Fra Ferd Mattei.
It-Tlieta, 18 ta’ Ottubru: Triq Ħal Sajd.
L-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru: Triq Franġisk Żahra, Triq F. Farruġia u Triq Franġisku Caruana Dingli. 

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta fil-Kappella tas-Sorijiet fl-10.00am. Imexxi s-Superjur Joe Fenech.

Quddiesa għar-Romol

Quddiesa nhar il-Ħamis fid-9.30am fil-Kappella tas-Sorijiet.

Attivita’ għall-Abbatini u l-ġenituri tagħhom

Nhar il-Ġimgħa li ġej fiċ-Ċentru ta’ Warda. Importanti li tkellmu lil xi ħadd mill-Kumitat jekk se tattendu.

Hospice Movement

Il-ġabra li saret fuq iz-zuntier tal-Knisja b’risq il-Hospice Movement laħqet is-somma ta’ €1,225. F’isem il-Hospice, nirringrazzjawkom.

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Philip u Renesmee Bouvett (tewmin), Rose Camilleri u Doris Micallef. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app