Tnej Parrocca Zebbug | Iktar Informazzjoni
 

Ġurnata Missjunarja  -  Żjajjar u Tberik  -  Priedka tat-Tfal  -  Adorazzjoni  -  Quddiesa għar-Romol  -  Hospice Malta

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A

14/15 ta' Ottubru 2017Ġurnata Missjunarja


Nhar il-Ħadd se niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja Fi kliem Papa Franġisku, fil-messaġġ tiegħu għall-Ġurnata Missjunarja ta’ din is-sena:  l-Papa jgħidilna li: “Dan il-jum joffrilna okkażjoni tajba biex il-Parroċċa tieħu sehem bit-talb, bix-xhieda tal-ħajja u bil-komunjoni tal-ġid ħalli twieġeb għall-ħtiġijiet gravi u vasti tal-evanġelizazzjoni”.

Fit-talba missjunarja aħna nitolbu biex il-Mulej ifakkarna li “il-ġid li għandna ma jnessiniex il-faqar ta’ ħafna oħrajn”. Qed nitkellmu minn faqar radikali. Qed nifhmu mill-inqas elf mija u ħamsin djoċesi fil-missjoni li għadhom isejħulna biex ngħinuhom jibnu knejjes, iżommu skejjel, jikkuraw pazjenti fiċ-ċentri tas-saħħa, jilqgħu tfal u orfni abbandunati fi djar għalihom, jagħtu korsijiet lill-katekisti, iwasslu l-Aħbar it-Tajba u jagħtu formazzjoni lil eluf ta’ seminaristi u studenti reliġjużi.

Ejjew, din is-sena wkoll, nuru l-ġenerożità tagħna, b’offerta sabiħa u mill-qalb, fil-ġabra fil-knisja f’Jum il-Missjoni u permezz tal-envelope li jitqassam fil-familji tagħna. Grazzi mill-qalb għall-ġenerożità tagħkom b’riżq MISSIO.

Żjajjar u Tberik

Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:
It-Tnejn, 16  ta’ Ottubru:: Triq Patri Pelaġju Mifsud
It-Tlieta, 17 ta’ Ottubru: Triq Ħal Dwin u Triq Pietru Buttigieg
L-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru Triq Serafin Tanti u Triq Indrì Borg

Prietka tat-Tfal - Quddies tal-Milied

Applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali jew ħallu isimkom mal-Arċipriet. Tfal subien u bniet bejn 7 u 11-il sena huma eliġibbli.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta fil- Kappella tas-Sorijiet fl-10.00am imexxija mis-Superjur Joe Fenech

Quddiesa għar-Romol

Quddiesa nhar il-Ġimgħa li ġej fil-Kappella tas-Sorijiet fid.930am

Hospice Malta

Min jixtieq jagħti xi donazzjoni lill-Hospice Malta, fuq iż-żuntier tal-Knisja Arċipretali  hemm xi voluntieri .

  


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Lizio Agius.

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app