Festa Santa Marija  -  Xiri ta' pjattaforma mekkanika  -  Ħarġiet fundraising

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Wieħed u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena
20/21 ta' Awwissu 2016Ħal Muxi
Għada t-Tnejn fis-7.30pm fil-Kappella ta’ Ħal Muxi se ssir il-preżentazzjoni tat-trabi segwita b’adorazzjoni marbuta mas-Sena tal-Ħniena. L-adorazzjoni se tkun ikkordinata mill-Kummissjoni Liturġija. Kulħadd mistieden.

 

Proġett tal-pjattaforma mekkanika sabiex tintuża fil-Knisja Arċipretali għall-armar tad-damask f’diversi festi u manteniment ieħor.

L-Arċipriet, f’isimna lkoll, jixtieq jirringrazzja lill-benefattur li ħallas 10% ta’ dan il-proġett. Għaldaqstant fadlilna niġbru €28,300. Kif avżajna l-ġimgħa l-oħra, fil-ġimgħat li ġejjin din il-pjattaforma mekkanika għandha tasal fil-Knisja. Napprezzaw li tifhmu l-ħtieġa ta’ dan il-proġett u tgħinu kif tistgħu. Nirringrazzjawkom dejjem għall-ġenerożita’ tagħkom.

 

L-Arċipriet se jkollu ftit ġranet ta’ mistrieħ

L-Arċipriet se jkun qiegħed fuq btala. Minfloku ħalla lill-Viċi Arċipriet Fr Mario Sammut bħala amministratur tal-parroċċa matul dan il-perjodu.

Il-Parroċċa Tiegħi


Qed naħsbu sabiex terġa’ titqassam edizzjoni oħra ta’ dan il-ktejjeb f’Ottubru li ġej. Sezzjoni ġdida li se nintroduċu din is-sena hija dik ta’ Direttorju tas-Servizzi. Biex niftehmu aħjar, se tkun xi ħaġa simili għal dak li wieħed isib fil-Yellow Pages, pero’ rigward is-servizzi li joperaw minn ġewwa Ħaż-Żebbuġ. Għaldaqstant qegħdin nistiednu lil kull min joffri xi servizz li jrid jinkludih f’dan il-ktejjeb taħt is-sezzjoni li jixtieq, sabiex jieħu formola mis-sagristija. Għal aktar informazzjoni, araw in-notice boards tal-Knisja Arċipretali jew inkella idħlu fil-website www.parroccazebbug.com jew fil-paġna ta’ Facebook “Il-Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ. Nirringrazzjawkom.

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem.... Filippa Farrugia, Filippa Fenech u Nazzarena Micallef. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app