Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Corpus Christi  -  Festa Qalb ta' Ġesu'  -  Korsijiet formazzjoni Lajċi  -  Ħarġiet għal ħdejn il-baħar  -  Ħarġa għal Għawdex

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Corpus Cristi

22/23 ta' Ġunju 2019Corpus Christi


Illum ( il-Ħadd) qed niċċelebraw il-Festa ta’ Corpus. Fis-7.00pm, issir Quddiesa u wara purċissjoni qasira bis-Sagrament. Inħeġġu lit-tfal li se jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina sabiex jattendu għall-purċissjoni li tibda fit-7.45pm.. Il-purċissjoni tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq tad-Dawl, Triq Vassalli u Triq Sidtna tal-Anġli

Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’


Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’ fil-Knisja Arċipretali. Għalhekk minn wara l-Quddiesa tad-8.45am sal-4.30pm, se jkollna lil Ġesu’ Sagramentat espost għall-adorazzjoni tagħna. Fis-7.00pm, issir Quddiesa Solenni, u wara purċissjoni li tgħaddi mit-toroq tas-soltu. Inħeġġu lit-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina ħalli jattendu. Fis-sagristija se jkun hemm numru ta’ konfratiji għal min m’għandux biex ikun jista’ jipparteċipa bħala fratell.

Korsijiet ta’ Formazzjoni għal-Lajċi


Fetħu l-applikazzjonijiet għall-korsijiet organizzati mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Min jixtieq jattendi xi kors ta’ formazzjoni f’xi aspett relatat mal-pastorali fil-parroċċa, hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Ħarġiet għall-Ħdejn il-Baħar


Il- Kumitat tal-Anzjani javza li se jorganizza ħarġiet ta’ nofs ta’ nhar ħdejn il-baħar, minn nhar it-tlieta . Tluq fit-8.30am minn ħdejn il-posta.

Intant ħarġiet għall-ħdejn il-baħar, kull nhar ta’ Tlieta qed ikunu ukoll organizzati mill grupp tal-fundraising. . Tluq fis-2.30pm

Ħarġa Għall-Għawdex

 

Nhar il- Ħamis, 4 ta’ Lulju 2019. Min hu interessat ikellem lill membri tal-fundraising.


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmen Abela, Natalina Fenech, Lela Cauchi, Mario Cuschieri u Philip Baldacchino.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app