Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Żgħażagħ Missjoni Peru  -  Żjajjar u Tberik  -  Lectio Divina  -  Laqgħa Padre Pio  -  Ġabra għall-bżonnijiet tal-Proġetti Kapitali

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tieni Ħadd tal-Avvent - Sena A

Festa tal-Kunċizzjoni

7/8 ta' Diċembru 2019


 

 

 

Żgħażagħ f’ Missjoni il- Peru 2020


Grupp ta’ żgħażagħ mill-parroċċa tagħna is-sajf li ġej se jagħmlu esperjenza fil-Peru fid-Djocesi  li qeda taħt ir-responsabilita’ tal-Isqof Malti Giovanni Cefai. Fix-xhur li ġejjin dawn iż-żgħażagħ li ser ikunu akkumpanjati mill-Arċipriet se jiġbru fondi biex ngħinu din djocesi fqira fil-Peru –waħda mill-iktar djoċesijiet fqar f’dan ir-reġjun.Kull minn irid u jista’ jgħin lil din l-art ta’missjoni hu mħeġġeġ li jagħmel dan.  Fi Tmiem il-Ġimgħa id-dieħla se jorganizzaw “cake sale” fuq iz-zuntier bil-għan li jinġabru fondi  għal din l-art tal- Missjoni fil- Peru.
Qed inħeġġu it-tfal li  għad ma ghandhomx il-Christmas Calendar biex jieħdu wiehed mis-Sagristija. Inħeġġu lill-ġenituri biex jinkoraġġixxu lil uliedhom biex f’dan iz-zmien  jgħinu lit-tfal biex jaħsbu f’ħaddiehor.

Żjajjar u Tberik


It-Tnejn,9 ta’ Diċembru:  Triq Santu Rokku
L-Tlieta 10 ta’ Dicembru: :  il--Flats u d-Djar tal-Gvern ta’ Triq il-Mitħna
L-Erbgħa 11 ta’ Diċembru: Triq il-Mitħna

Laqgħa Padre Pio


Nhar it-Tlieta fil- 5.00pm fil- Kappella tas-Soijiet

Lectio Divina

Nhar il- Gimgha ser issir Lectio Divina wara l-quddiesa tas-6.30pm.

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem... Joseph Henry O'Neill, Nazzareno Bonnici u Mary Joan Vassallo.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app