Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Żjajjar u Tberik  -  Inawgurazzjoni restawr Pittura tar-Rużarju  -  L-Ewwel Tqarbina  -  Applikazzjonijiet reffiegħa Festa San Filep  -  Pellegrinaġġ Ġerusalemm  -  Quddies għar-Romol  -  Adorazzjoni  -  Ġbir għall-Festa  -  Jum il-Karita

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

18/19 ta' Mejju 2019Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Pittura tar-Rużarju u r-rinnovament tal-prospettiva tal-madwar

L-attivita' ser issir il-Ħadd, 19 ta' Mejju, wara il-quddiesa tas-7.00pm. Kulħadd huwa mistieden.

L-Ewwel Tqarbina


Nhar il-Ħadd, 26 ta’ Mejju, se niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina liċ-ċkejknin tagħna. L-Ewwel Tqarbina ser tibda’ fid-9.15am għaċ-ċkejknin subien filwaqt li 4.30 ikun hemm tal-bniet. Il-korsija tal-Knisja ser tkun riservata biss għat-tfal segwita mill-Ġenituri.

Pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm


Se tiġi organizzata pellegrinaġġ mill-parroċċa tagħna  lejn Ġerusalemm bejn il-15 u 21 ta ’ Lulju li ġej. Min hu interessat jingħaqad magħna jkellem lil Arċipriet. Wieħed jista’ jiġbor il-programm tal- pellegrinaġġ u dettalji oħra mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju.

 

Żjajjar u Tberik tal-Familji

 

It-Tnejn 20 ta’ Mejju: Triq Dun Karm Psaila
It-Tlieta 21 ta’ Mejju: Triq Michael Debono + N/S fi Triq Michael Debono
L-Erbgħa 22 ta’ Mejju: Triq Ġuzeppi Bonanno + N/S Fi Triq Giuzeppi Bonnanno

 

Ħarġu l-applikazzjonijiet għar-Reffiegħa Waqt il-Purċissjoni ta’ San Filep

Min jixtieq jerfa’ waqt il-purċissjoni ta’ San Filep, importanti li jimla’ l-applikazzjoni mis-Sagristija.

Quddiesa Għar-Romol


Nhar il-Ġimgħa fid-9.30am, fil-Kappella tas-sorijiet.

Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta mis-Superjur Joe Fenech fl-10.00am fil-Kappella tas-sorijiet.

Ġbir għall-Festa ta’ San Filep

Bħas-snin l-imgħoddija, qed nerġu nniedu l-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi minn kull familja - dejjem għal min jista’, tal-anqas €10 kull familja. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom. Qegħdin ħafna lura fil-ġbir għall-festa. Għalhekk qed inħeġġu ħafna għall-ġenerożita’ tagħkom.

Il-Ħadd 19 ta' Mejju huwa Jum il-Karita’


Il-ġbir kollu jsir b’risq l-istituti ta’ Karita’ fi ħdan il- Knisja. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Ġuża Azzopardi, Marianne Micallef u Ġino (George) Camilleri...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app