Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Adorazzjoni  -  Għoti tad-Demm  -  Pellegrinaġġ Ġerusalemm  -  Ħarġa għal Kemuna

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Ħmistax-il Ħadd Sena Ċ

13/14 ta' Lulju 2019Adorazzjoni


Immexxija  mis –Superjur Joe Fenech nhar it-Tleita fl-10 am fil- kappella tas-Sorijiet

 

Għoti tad-Demm f’Ħaż-Żebbuġ  – Il-Ħadd 14 ta’ Lulju

 

 

Pellegrinaġġ Ġerusalemm


L-Arcirpiet flimkien ma Leli Zammit, L-abbati,  se jkun f’pellegrinaġġ lejn Gerusalem matul din il-Ġimgħa. L-Arċipriet javza li ma jkun jista’ jwieġeb telefonati. Min ikollu bzonn ta’ xi ħaġa urġenti jkellem lil Fr Reuben jew lil Fr Mario.

 

Ħarġa għall-Kemuna


Nhar l- 24 ta’ Lulju. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising. Tluq Fid-9 ta’ Filgħodu.


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... John Attard.

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app