Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Żjajjar u Tberik  -  Laqgħat għall-Adolexxenti  -  Laqgħa Distributuri Fuljett  -  Kor tat-Tfal  -  Quddiesa għar-Romol  -  Assemblea Parrokkjali  -  Ġabra għall-Missjoni

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

XXIX-il Ħadd matul is-Sena B

20/21 ta' Ottubru 2018Żjajjar u Tberik

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru dawn it-toroq:

It-Tnejn 22 ta’ Ottubru: Triq Franġisk Zahra u Triq F. Farrugia u Triq Franġisku Caruana Dingli 
It-Tlieta 23 ta’ Ottubru: Triq Ħal Sajd
L-Erbgħa 24 Ta’ Ottubru: Triq Fra Ferd Mattei

Laqgħat għall-Adoloxxenti


Iċ-Ċentru taż-Żgħażagħ ta’ Warda se jiftaħ il-bibien tiegħu għall-addoloxxenti żgħażagħ ta’ 12 u 13 il sena. L-ewwel laqgħa se ssir l-Erbgħa, 24 ta' Ottubru.

Laqgħa għad-distributuri tal-Fuljett

Nhar il-Ġimgħa, 26 ta' Ottubru, ġewwa 'Dar San Ġużepp' fis-6.00pm.

Kor tat-TfalSe jitwaqqaf  kor tat-tfal  biex jipparteċċipa fiċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Milied. Jekk hawn xi tfal interessati imporanti li javviċinaw l-Arċipriet jew ihalli ismu fis sagristija tal-knisja Arċipretali.

Quddiesa għar-Romol

Nhar il- Ħamis li ġej fid9.30am fil-kappella tas-sorijiet.

Rużarju fil-BeraħIl-Legjun ta’ Marija se jorganizza ruzarju fil-berah minn ghada t-Tnejn sa nhar il-Ġimgħa fil-pjazza ta’ Hal-Dwil fis-6.30 p.m.  Il-Ġimgħa  ser ikun hemm ukoll quddiesa

 L-Assemblea Parrokkjali

L-Assemblea hija mument importanti ħafna għall-parroċċa, fejn fiha b’mod miftuħ niddiskutu dak kollu li għandu x’jaqsam mall- parrocca. Bhal per ezempju: Taqbel ma proposta ta’ żgħażugħ li qal li wasal iż-żmien  nibdew inbigħu l-assi tagħna bħama huma kappelli li ma jintuzawx lill-Privat(lill-xi milljunarju) biex b’hekk inkunu nistgħu ngħinu lill-fqar?........l-Assemblea Parrokkjali se ssir nhar fis 16 ta’ Novembru .Għall-Assemblea huwa mistieden kulħadd.. Ħudu Nota tad-data.

 

Ġabra għall-Missjoni

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Carmela Farrugia u Gino Hili.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app