Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Jum il-Missjoni  -  Żjajjar u Tberik  -  Festa Qaddisin Kollha  -  Laqgħa għall-Koppji  -  Adorazzjoni  -  Quddiesa Romol  -  Pellegrinaġġ Art Imqaddsa  -  Tombla

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Disgħa u Għoxrin Ħadd - Sena Ċ

Jum il-Missjoni

19/20 ta' Ottubru 2019Ġabra għall-Missjoni

 

Lejlet il-Festa Qaddisin Kollha


Lejlet il- Festa tal-Qaddisin Kollha, nhar 31 ta’ Ottubru,se niċċelebrazzjoni attivita’ miftuħa għall-Familja kollha, fejn it-tfal se jkunu mistiedna li jilbsu tops bojod jew kuluri ċari, jġibu magħhom bottijiet ta’ preserves biex jingħataw għall-Karita’ u xemgħa. Ix-xemgħa li kulħadd hu mistieden iġib waħda miegħu, wara li se tkun imbierka, se tinżamm għandkom biex fix-xahar ta’ Novembru titqgħied fuq il-qabar tal-għeżiż mejtin tagħkom. Min jaf kemmkien hawn nanniet, ommijiet, missirijiet aħwa li ħallewna li huma qaddisin u jixraq li niftakru fihom ukoll.

(It-tfal kollha se  jingħataw ftit ħelu u se jitellgħu numru ta xbiehat tal-Qaddisin bħala rigali lil dawk li jattendu.)

Laqgħa għall-koppji organizzata mill-Kummissjoni Familja


Nhar il- Gimgħa li ġej fis-7.30pm fil-kamra ta’ wara iċ-Ċenaklu. Il-Kelliem prinċipali se tkun in-Nutara Mariella Mizzi.

Żjajjar u Tberik


It-Tnejn 21 ta’ Ottubru: Triq Franġisk Zahra u Triq F. Farrugia
It-Tlieta 22 ta’ Ottubru: Triq Ħal Sajd
L-Erbgħa 23 Ta’ Ottubru: Triq Fra Ferd Mattei

Adorazzjoni


Nhar it-Tleita fil-Kappella tas-Sorrijiet mis-superjur Joe Fenech fl-10.00am

Romol


Quddiesa, nhar il-Ġimgħa li ġej fid-9.30am fil-Kappella tas-Sorijiet

Pellegrinaġġ Lejn L-Art Imqaddsa


Se jiġi organizzat Pellegrinaġġ ta’ 8 ijiem għall-Art Imqaddsa bejn l-10 u t-18 ta’ Settembru tas-sena id-diehla. Dettalji tal-programm jinkisbu mingħand il-Viċi Dun Ruben jew mill-uffiċċju parrokjali.

Fundraising


Tombla fis-Sala Dar Dan Guzepp, fejn qabel kien hemm is-Sorijiet, nhar  it-Tlieta fid-9,30am

 


 

 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem... Mary Muscat.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app