Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Quddiesa ta' Radd il-Ħajr  -  Proġett navi  -  Żjajjar u Tberik  -  Party għall-persuni b'diżabilita'  -  Coffee Morning

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

Magħmudija tal-Mulej Sena C

12/13 ta' Jannar 2019Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr

Fl-okkażjoni tal-15 anniversarju minn mindu l-Arċipriet Fr Daniel beda l-ħidma tiegħu bħala Arċipriet u b’apprezzament għal dawk li qed jagħtu sehemhom fil-parroċċa tagħna, ser issir quddiesa u bibita, nhar is-Sibt 19 ta' Jannar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. L-Arċipriet javża li din mhix okkażjoni ta’ rigali, pero’ japprezza ħafna t-talb tagħkom. Kulħadd huwa mistieden.

Proġett Żebgħa Navi tal- Knisja Arċipretali


Kif tistgħu taraw beda il-proġett taż-żebgħa tan-navi. Ħajr lil Emanuel u Frans Zammit li offrew li jidħlu għal dan il-proġett.

Żjajjar u tberik tal- Familji


It-Tnejn, 14 ta’ Jannar: Triq  Vassalli u  Triq tad-Dawl
It-Tlieta, 15 ta’ Jannar: Triq L-innu Malti u Triq Sidtna tad-Dawl 
L-Erbgħa, 16 ta’ Jannnar: Triq Adeodato Gatt

Party għall-Persuni b’Dizabilita u l-qraba tagħhom
Nhar il-Ħadd, 20 ta’ Jannar, fis-Sala Parrokkjali fit-3.30pm. Min hu interessat li jattendi importanti li javza lil Josephine Attard.

Coffee morning bit-tombla
Nhar it-Tlieta li ġej fid-9.30am fis-Sala tas-sorijiet.


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem... Philip Gatt.

Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app