Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Adorazzjoni  -  Ħarġa għal Għawdex  -  Pellegrinaġġ Mellieħa

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

XX-il Ħadd matul is-Sena B

18/19 ta' Awwissu 2018Adorazzjoni


Nhar it-Tlieta fl - 10.00am fil- Kappella tas-Sorijiet, imexxija mis-Superju Joe Fenech.

Ħarġa għal Għawdex


Nhar it-23 ta’ Awwissu. Nitliqu fis 7.00am . Min hu interessat ikellem il-membri tal-fundraising.

 

Pellegrinaġġ f’Jum il-Vitorja

 

Nhar is-Sibt, 8 ta’ Settembru ser isir pellegrinaġġ fl-okkażjoni tal-festa tal-Vitorja. Tluq fis-7.00am. Min hu inteteressat ikellem lil Melania Grech jew Maria Cardona.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app