Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

Żjajjar u Tberik  -  Tberik taċ-Ċimiterji  -  Pellegrinaġġ ŻgħaŻagħ 18+  -  Proġett Restawr  -  Taħdita għall-Anzjani  -  Assemblea Parrokkjali  -  Seminar Letturi, Animaturi, Ministri Straordinarji  -  Coffee Morning u Tombla  -  Ġbir skart organiku

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

XXXI-il Ħadd matul is-Sena B

3/4 ta' Novembru 2018Tberik taċ-Ċimiterji

Il-Ħadd, 4 ta' Novembru, fl-10.00am issir Quddiesa u jitbierek iċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija, filwaqt li fl-4.00pm issir Quddiesa u jitbierek iċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’

Żjajjar u Tberik

 

Iż-żjajjar jibdew mill-4.15pm ‘il quddiem. Matul din il-ġimgħa se nżuru:
It-Tnejn 5 ta’ Novembru: Triq il-Prinċep Bażiliku u  Triq Pawlu Debono
It-Tlieta 6 ta’ Novembru: Triq Anthony Aquilina; Triq John Zammit; u Triq Patri Andrè Azzopardi
L-Erbgħa 7 ta’ Novembru : Triq  il-Kandlora

Seminar għall-Letturi, Animaturi u Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

Is- Seminar ser jinżamm nhar is- Sibt, 10 Nov.mid- 9.00am sal- 11.30 am, f'Dar San Ġużepp.Imexxi Fr.Jesmond Grech. L- attendenza ta' min jagħti servizz hija  importanti.

L-Assemblea Parrokkjali

Infakkru li l-Assemblea se ssir il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru fis-6.30pm fejn fiha jiġi  diskuss b’mod miftuħ dak kollu li għandu x’jaqsam mall-parroċċa tagħna. Fost l-suġġetti li se niddisikutu: Halloween. L-attivitajiet tal-Halloween abbinata mall-Festa tal-Qaddisin kollha qed tkun kull sena lok ta’ diskussjoni. Għaliex il-Kazini tal-banda waqgħu biex  jiċċelebraw il-Halloween? Huma ċelebrazzjonijiet innoċenti bħalma jinsistu x’iħud jew hemm iktar minn hekk? X’ġid joħroġ meta “nixxalaw fil-makabrità tal-mewt”? Għandna nħallu lill-uliedna jipparteċċipaw f’attivitajiet marbuta mall-Ħaloween? Għandna bħala parroċċa nipproponu xi ħaġa differenti fejn nagħtu ġieħ il-Qaddisin kollha flimkien?...... Dan u iktar se jiġi diskuss fl-Assemblea Parrokkjali.

Żgħażagħ 18+: Pellegrinaġġ lejn Santiago de Compostela fis-sajf li ġej


Il-parroċċa qed toffri liż-żgħażagħ il-possibbilta’ li jagħmlu l-Pellegrinaġġ ta’ Santiago de Compostela. Hija esperjenza unika u mhux ta’ min jitlifha. Fil-ġimgħat li ġejjin jibdew il-preparamenti għal din l-esperjenza. Min hu interessat, importanti li javviċina lill-Arċipriet jew jibgħatlu sms.

Proġett Restawr Tal-Pittura tal-Artal tar-Ruzarju
Bdejna proġett ieħor dak tar-Restawr tal-Pittura tal-Artal tar-Ruzarju ta’ Lazzaro Pisani. Ir-restawr u mistenni jieħu diversi xhur. Beħsibna nadfu u niżbgħu mill-ġdid id-dawra kollha ta’ madwar il-kwadru.  Nirringrazzaw lil Philip Attard Attrans Ltd li sponsorja l-iskafolding. Hajr ukoll lil Anton u Gowdin Caruana, Alfred Agius, s-Sagristan Carmelo borg  u tim ta’ voluntieri li għenu fl-għarmar tiegħu.

Taħdita għall-anzjani

 

Fis-Sala Parrokkjali , nhar it-Tlieta, 6 ta' Novembru se ssir taħdita mit-tabib Monfort, fid-9.30am. L-anzjani kollha huma mistiedna.

Coffee morning bit-tombla

Nhar  it-Tlieta fis-Sala tas-Sorijiet, taħt l-uffiċċju tal-Arċipriet

Ġbir tal-iskart organiku

Infakkru li l-ġbir tal-iskart organiku  jinġabar fi ġranet partikolari  skont l-iskeda maħruġa mill-Kunsill Lokali. Kulħadd huwa mħeġġeġ biex jagħti sehemu sabiex ngħixu f’ambjent aktar nadif u san għalina lkoll. Il- Kunsill Lokali javża li dawk li għadhom ma rċevewx il-bins, l-iscouts flimkien mall-Wasteserv għadhom fil-proċess tat-tqassim ta dawn il-bins.

 

Illum Ġabra speċjali b’risq il- Proġetti Kapitali tal- Parroċċa.


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

 

 


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem...

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app