Segwi dirett l-attivita tal-knisja

B’kollaborazzjoni mal-Kumitat IT tal-Ghaqda Kazin Banda San Filep

speaker Ħinijiet tal-Quddies - Quddies Santwarju Qalb ta' Ġesu' - Jum il-Qaddisin Kollha - Miżuri kontra l-Pandemija

notepad

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

It-Tletin Ħadd matul is-Sena A

24/25 ta' Ottubru 2020Tibdil fil-Ħinijet tal-Quddies


Issa li se nibdew (bdejna) il-ħin tax-xitwa, infakkru li  jkollna xi tibdil fil-ħin tal-Quddies ta’ filgħaxija. Minn nhar is-Sibt, il-Quddies fil-Knisja Arċipretali jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm, il- Ħadd il-Quddies jibqa jsir  fil-5.30pm u fis-7.00pm. Fil-Knisja Arċipretali, il-Quddies ta’ matul il-ġimgħa filgħaxija se jkun fis-6.30pm. Dawn il-ħinijiet jibdew jgħoddu minn nhar it-Tnejn.

 

Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu


Mill-Weekend li ġej se  jibda ssir quddies is-Sib u l-Ħadd fis 6.00pm. In-numru ta’ persuni li jistgħu jattendu se jkun  mhux iktar minn 75 persuna, minħabba ir-restirzzjonijiet mitluba minnha minħabba il-pandemija.

 

Jum il-Qaddisin Kollha flimkien

Nhar l-Ħadd,  Xieraq niċċelebraw dan il-jum b’quddiesa. Fis-7.00 pm jkollna quddiesa koncelebrata solenni.

 

Miżuri Minnħabba il-pandemija


1.Infakkru li importanti li nuzaw il-maskri jew visers sew u nżommu id-distanza soċjali. Mhux iktar minn tlieta fuq kull bank sakemm mhux tal-istess familja. U li jekk ta’ quddiemek ma jinżilx għarkubtejh lanqas int ma għandek tinżel għarkubtejk. Id-distanza soċjali għandha tinzamm dejjem.
2. F’ Kaz ta funeral wara li  tispicca il-quddiesa, importanti li ma ninġemgħux fuq iz-zuntier biex insellmu lil qraba, nifhem li iebsa pero importanti, għal ġid ta’ kulħadd.Wara il-quddiesa il-Korteo jitlaq direttment mill-Knisja għaċ-ċimiterju minhajr waqfien.

 

 

 

 


 

news

Facebook tal-Parroċċa

facebook logo

 

 

 


cross

Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem... Teodoro Dalli u Anthony Gatt.

Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem...

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app